ฮีตเตอร์ครีบ Finned Heater,ฮีตเตอร์ครีบตัวยู,ฮีตเตอร์เตาอบ,ฮีตเตอร์ลมร้อน,ฮีตเตอร์ท่อกลม

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฮีตเตอร์ครีบ ( finned heater ) ,ฮีตเตอร์อากาศ,ฮีตเตอร์ลมร้อน,ฮีตเตอร์ท่อกลม,ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน,ฮีตเตอร์ครีบราคา ,คือ,ราคา,อินโคลอยด์,coil

ฮีตเตอร์ลมร้อน (Fin heater),ฮีตเตอร์ครีบ,ฮีตเตอร์อากาศ,ฮีตเตอร์ท่อกลม,ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน,ฮีตเตอร์ครีบราคา,คือ,ราคา,อินโคลอยด์

เยี่ยมชมเว็บไซด์ ,ฮีตเตอร์ครีบ,ฮีตเตอร์ครีบราคา,คือ,ราคา,อินโคลอยด์ 

ฮีตเตอร์เอเบิล ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ท่อกลม ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน  ฮีตเตอร์ครีบราคา,คือ,ราคา,อินโคลอยด์

ฮีตเตอร์ครีบ

    ลักษณะ ฮีตเตอร์ครีบ
เป็นฮีตเตอร์ลักษณะเป็นแท่งตรง หรือดัดตัวยู ตัวดับเบิ้ลยู มีครีบอยู่รอบแท่งความร้อน เพื่อใช้ระบายความร้อน วัสดุเป็นแสตนเลส ความโตของหลอดเป็นมาตราฐานที่ 10,14,18,20 มิลลิเมตร ความยาวของฮีตเตอร์ทั่วไปขึ้นอยู่กับการออกแบบ มักมีเคสครอบฮีตเตอร์ไว้ฮีตเตอร์ครีบ

   คุณสมบัติ ฮีตเตอร์ครีบ
เป็นฮีตเตอร์ที่ทำงานแบบพาความร้อน ลักษณะเป็นลมร้อน โดยใช้ลมเป็นตัวพาความร้อน

   การใช้งาน และหลักการทำงาน ฮีตเตอร์ครีบ
การใช้งานฮีตเตอร์ครีบ ควรระบุว่าจะติดตั้งแบบใด แนวตั้งหรือแนวนอน ควรคำนวนปริมาณความร้อนให้เหมาะสม อีกทั้งแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน  อาจออกแบบตู้ครอบเพื่อความสะดวกในการใช้งานก็ได้การใช้งานอาจใช้ร่วมกับตัวควบคุมอุณหภูมิ หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งเวลาในการทำงานก็ได้ ตัวอย่างการอบ เช่น งานที่ต้องการลมร้อน อากาศร้อน ชิ้นงานกับฮีตเตอร์อยู่ค่อนข้างห่างกัน เป็นต้น

  การสั่งซื้อ ฮีตเตอร์ครีบ
ควรดูลักษณะการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ว่าชิ้นงานที่ต้องการให้ความร้อนเป็นชิ้นงานลักษณะไหน พื้นที่ที่ต้องการกำหนดในการใช้งานมีขนาดเท่าไร อุณหภูมิที่ต้องการ ระยะเวลาที่ต้องการ ลักษณะการควบคุมในเชิงไฟฟ้า หรือทางกล ขนาดของตัวตัดกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ บุคคลที่ใช้ในการควบคุมว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหน อาจมีการร่างแบบที่ต้องการมาคร่าวๆด้วย เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
  จึงจะสามารถกำหนด 
แรงดันไฟฟ้า ,ขนาดกำลังวัตต์ทางไฟฟ้า ,ขนาดความโตของหลอดฮีตเตอร์ ,ขนาดความยาวของหลอดฮีตเตอร์,ขนาดของตู้ครอบฮีตเตอร์,ลักษณะแบบของหลอดฮีตเตอร์,ลักษณะชุดควบคุมการทำงานของฮีตเตอร์,ขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมฮีตเตอร์ครีบ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฮีตเตอร์ครีบ,ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน,อินโคลอยด์,coil
เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย ฮีตเตอร์เอเบิล ฮีตเตอร์ครีบ
ผลิต ออกแบบ ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม ฮีตเตอร์ครีบ
                                    รูปตัวอย่างฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ท่อกลม


ฮีตเตอร์ครีบ
ฮีตเตอร์ครีบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฮีตเตอร์ครีบ
เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย ฮีตเตอร์เอเบิลฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ท่อกลม
ผลิต ออกแบบ ฮีตเตอร์อุตสาหกรรมฮีตเตอร์ครีบ
0863343495/020129393
IDLINE : kunpon_pong
kunpon@heaterable.com
สอบข้อมูลเพิ่มเติม ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน
Fin heater website ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน

Product : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393