ฮีตเตอร์ครีบ

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฮีตเตอร์ลมร้อน (Fin heater)

เยี่ยมชมเว็บไซด์

ฮีตเตอร์เอเบิล

ฮีตเตอร์ครีบ

    ลักษณะฮีตเตอร์ครีบ
เป็นฮีตเตอร์ลักษณะเป็นแท่งตรง หรือดัดตัวยู ตัวดับเบิ้ลยู มีครีบอยู่รอบแท่งความร้อน เพื่อใช้ระบายความร้อน วัสดุเป็นแสตนเลส ความโตของหลอดเป็นมาตราฐานที่ 10,14,18,20 มิลลิเมตร ความยาวของฮีตเตอร์ทั่วไปขึ้นอยู่กับการออกแบบ มักมีเคสครอบฮีตเตอร์ไว้

   คุณสมบัติฮีตเตอร์ครีบ
เป็นฮีตเตอร์ที่ทำงานแบบพาความร้อน ลักษณะเป็นลมร้อน โดยใช้ลมเป็นตัวพาความร้อน

   การใช้งานฮีตเตอร์ครีบ
การใช้งานฮีตเตอร์ครีบ ควรระบุว่าจะติดตั้งแบบใด แนวตั้งหรือแนวนอน ควรคำนวนปริมาณความร้อนให้เหมาะสม อีกทั้งแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน  อาจออกแบบตู้ครอบเพื่อความสะดวกในการใช้งานก็ได้การใช้งานอาจใช้ร่วมกับตัวควบคุมอุณหภูมิ หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งเวลาในการทำงานก็ได้ ตัวอย่างการอบ เช่น งานที่ต้องการลมร้อน อากาศร้อน ชิ้นงานกับฮีตเตอร์อยู่ค่อนข้างห่างกัน เป็นต้น

  การสั่งซื้อฮีตเตอร์ครีบ
ควรดูลักษณะการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ว่าชิ้นงานที่ต้องการให้ความร้อนเป็นชิ้นงานลักษณะไหน พื้นที่ที่ต้องการกำหนดในการใช้งานมีขนาดเท่าไร อุณหภูมิที่ต้องการ ระยะเวลาที่ต้องการ ลักษณะการควบคุมในเชิงไฟฟ้า หรือทางกล ขนาดของตัวตัดกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ บุคคลที่ใช้ในการควบคุมว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหน อาจมีการร่างแบบที่ต้องการมาคร่าวๆด้วย เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
  จึงจะสามารถกำหนด 
แรงดันไฟฟ้า ,ขนาดกำลังวัตต์ทางไฟฟ้า ,ขนาดความโตของหลอดฮีตเตอร์ ,ขนาดความยาวของหลอดฮีตเตอร์,ขนาดของตู้ครอบฮีตเตอร์,ลักษณะแบบของหลอดฮีตเตอร์,ลักษณะชุดควบคุมการทำงานของฮีตเตอร์,ขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย ฮีตเตอร์เอเบิล
ผลิต ออกแบบ ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม
0863343495/021016429,029451835
IDLINE : kunpon_pong
kunpon@heaterable.com
สอบข้อมูลเพิ่มเติม 
Fin heater website

                                    รูปตัวอย่างฮีตเตอร์


ฮีตเตอร์ครีบ
ฮีตเตอร์ครีบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย ฮีตเตอร์เอเบิล
ผลิต ออกแบบ ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม
0863343495/021016429,029451835
IDLINE : kunpon_pong
kunpon@heaterable.com
สอบข้อมูลเพิ่มเติม 
Fin heater website


ฮีตเตอร์เอเบิล
Heaterable 10220 Thailand
Telephone: 0863343495/021016429


...........................................................................................................................................
  ฮีตเตอร์อินฟราเรด เครื่องปั่นไฟ สบู่ สบู่สมุนไพร สบู่สับปะรด สบู่แครอท เทอร์โมคัปเปิล ฮีตเตอร์พัดลม โต๊ะจีน ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์เอเบิลบล็อค แวคคั่มปั้ม เครื่องซีลสูญญากาศ ปั้มนมไฟฟ้า เครื่องพิมพ์เสื้อ บ้านกงเต็ก เตาเผา ลวดฮีตเตอร์ เครื่องปั้มนม เครื่องซีลสูญญากาศ ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์แท่ง    .......................................................................................................................................
ป้ายอัฐิปรัญศิลา รถยก รถลาก บ้านกงเต็กช่างทัด เครื่องปั่นไฟวินเจ็น โต๊ะจีนลุงทำ ฮีตเตอร์เอเบิล