ฮีตเตอร์ครีบ,ฮีตเตอร์อากาศ,ฮีตเตอร์ลมร้อน,ฮีตเตอร์ท่อกลม,ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์อากาศ ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน

ฮีตเตอร์ลมร้อน (Fin heater) ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์อากาศ ฮีตเตอร์ท่อกลม ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน

เยี่ยมชมเว็บไซด์ ฮีตเตอร์ครีบ

ฮีตเตอร์เอเบิล ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์อากาศ ฮีตเตอร์ท่อกลม ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน

ฮีตเตอร์ครีบ

    ลักษณะ ฮีตเตอร์ครีบ
เป็นฮีตเตอร์ลักษณะเป็นแท่งตรง หรือดัดตัวยู ตัวดับเบิ้ลยู มีครีบอยู่รอบแท่งความร้อน เพื่อใช้ระบายความร้อน วัสดุเป็นแสตนเลส ความโตของหลอดเป็นมาตราฐานที่ 10,14,18,20 มิลลิเมตร ความยาวของฮีตเตอร์ทั่วไปขึ้นอยู่กับการออกแบบ มักมีเคสครอบฮีตเตอร์ไว้ ฮีตเตอร์ครีบ

   คุณสมบัติ ฮีตเตอร์ครีบ
เป็นฮีตเตอร์ที่ทำงานแบบพาความร้อน ลักษณะเป็นลมร้อน โดยใช้ลมเป็นตัวพาความร้อน

   การใช้งาน ฮีตเตอร์ครีบ
การใช้งานฮีตเตอร์ครีบ ควรระบุว่าจะติดตั้งแบบใด แนวตั้งหรือแนวนอน ควรคำนวนปริมาณความร้อนให้เหมาะสม อีกทั้งแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน  อาจออกแบบตู้ครอบเพื่อความสะดวกในการใช้งานก็ได้การใช้งานอาจใช้ร่วมกับตัวควบคุมอุณหภูมิ หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งเวลาในการทำงานก็ได้ ตัวอย่างการอบ เช่น งานที่ต้องการลมร้อน อากาศร้อน ชิ้นงานกับฮีตเตอร์อยู่ค่อนข้างห่างกัน เป็นต้น

  การสั่งซื้อ ฮีตเตอร์ครีบ
ควรดูลักษณะการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ว่าชิ้นงานที่ต้องการให้ความร้อนเป็นชิ้นงานลักษณะไหน พื้นที่ที่ต้องการกำหนดในการใช้งานมีขนาดเท่าไร อุณหภูมิที่ต้องการ ระยะเวลาที่ต้องการ ลักษณะการควบคุมในเชิงไฟฟ้า หรือทางกล ขนาดของตัวตัดกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ บุคคลที่ใช้ในการควบคุมว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหน อาจมีการร่างแบบที่ต้องการมาคร่าวๆด้วย เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
  จึงจะสามารถกำหนด 
แรงดันไฟฟ้า ,ขนาดกำลังวัตต์ทางไฟฟ้า ,ขนาดความโตของหลอดฮีตเตอร์ ,ขนาดความยาวของหลอดฮีตเตอร์,ขนาดของตู้ครอบฮีตเตอร์,ลักษณะแบบของหลอดฮีตเตอร์,ลักษณะชุดควบคุมการทำงานของฮีตเตอร์,ขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ฮีตเตอร์ครีบ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน
เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย ฮีตเตอร์เอเบิล ฮีตเตอร์ครีบ
ผลิต ออกแบบ ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม ฮีตเตอร์ครีบ
0863343495/021016429,029451835
IDLINE : kunpon_pong
kunpon@heaterable.com
สอบข้อมูลเพิ่มเติม  ฮีตเตอร์ครีบ
Fin heater website ฮีตเตอร์ครีบ                                    รูปตัวอย่างฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ท่อกลม


ฮีตเตอร์ครีบ
ฮีตเตอร์ครีบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฮีตเตอร์ครีบ
เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย ฮีตเตอร์เอเบิล ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ท่อกลม
ผลิต ออกแบบ ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม ฮีตเตอร์ครีบ
0863343495/021016429,029451835
IDLINE : kunpon_pong
kunpon@heaterable.com
สอบข้อมูลเพิ่มเติม  ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน
Fin heater website ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เป่าลมร้อนRamintra/Bangkeang ฮีตเตอร์ครีบ
ฮีตเตอร์เอเบิล ฮีตเตอร์ครีบ
Heaterable 10220 Thailand ฮีตเตอร์ครีบ
Telephone: 0863343495/021016429  
ฮีตเตอร์ครีบ


เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย หรือ ฮีตเตอร์เอเบิล เป็นโรงงานผลิต ฮีตเตอร์แบบต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส หลักการทํางานของฮีตเตอร์ 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์แท่ง หลักการทํางานของฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลวดฮีตเตอร์ หลักการทํางานของฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์อากาศ ฮีตเตอร์ท่อกลม ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน...........................................................................................................................................
  ฮีตเตอร์อินฟราเรด เครื่องปั่นไฟ สบู่ สบู่สมุนไพร สบู่สับปะรด สบู่แครอท เทอร์โมคัปเปิล ฮีตเตอร์พัดลม โต๊ะจีน ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์เอเบิลบล็อค แวคคั่มปั้ม เครื่องซีลสูญญากาศ ปั้มนมไฟฟ้า เครื่องพิมพ์เสื้อ บ้านกงเต็ก เตาเผา ลวดฮีตเตอร์ เครื่องปั้มนม เครื่องซีลสูญญากาศ ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์แท่ง    .......................................................................................................................................
ป้ายอัฐิปรัญศิลา รถยก รถลาก บ้านกงเต็กช่างทัด เครื่องปั่นไฟวินเจ็น โต๊ะจีนลุงทำ ฮีตเตอร์เอเบิล  ฮีตเตอร์ครีบ